Beoordeling

Jullie gaan beoordeeld worden op deze dingen :
  • De presentatie zelf: 15 punten
  • Taal: 10 punten
  • Creativiteit: 10 punten
De presentatie zelf:    
0-7 punten 8-13 punten 14-15 punten
Dit was niet zo goed. Jullie Hebben heel weinig informatie gevonden en ook praktisch geen afbeeldingen gebruikt. De presentatie was dus enorm kort. Jullie hebben de meeste vragen opgelost, maar er ontbreekt toch nog wat informatie. Jullie hebben wel voldoende afbeeldingen gevonden. Deze presentatie was zeer goed! Zeer veel informatie, zeer veel afbeeldingen! Prima!
     
Taal:    
0-5 punten 6-8 punten 9-10 punten
Jullie hebben enorm veel spelfouten gemaakt en ook geen goede zinsbouw gebruikt. Goed gedaan, toch nog wat letten op de spelfouten en zinsbouw. Perfecte spelling! Perfecte zinsbouw! Proficiat!
     
Creativiteit    
0-5 punten 5-7 punten 8-10 punten
Dit was helemaal niet creatief, jullie hebben tekst in een dia geplakt en dat was het. Goed gewerkt, jullie hebben er duidelijk werk van gemaakt om er een leuke presentatie van te maken. Toch nog wat meer met afbeeldingen werken en wat met tekst spelen. Zeer goed ! Jullie presentatie was enorm leuk om naar te kijken en jullie hebben er duidelijk veel werk ingestoken.